Co nowego w projekcie?

Przebudowa Szkoły Podstawowej nr 8 przy ul. Wałbrzyskiej 39 w Świdnicy - modernizacja obiektów dydaktycznych na terenie powojskowym - etap I.

 

W listopadzie 2014 roku zakończone zostały prace remontowo - modernizacyjne budynku B Szkoły Podstawowej nr 8

im. Kawalerów Orderu Uśmiechu, przy ul. Wałbrzyskiej 39 w Świdnicy.

W ramach zrealizowanego projektu kompleksowo przebudowano budynek B szkoły oraz zagospodarowano teren wokół obiektu. Przeprowadzony został kompleksowy remont elewacji budynku B wraz z salą gimnastyczną, wymianą okien i drzwi, instalacji centralnego ogrzewania, instalacji elektrycznej, wentylacji mechanicznej i oddymiania.


W wyniku przeprowadzonych prac rewitalizacyjnych, obiekt przystosowano do bezpiecznego oraz komfortowego użytkowania przez osoby z dysfunkcją ruchu.


Poza wykonanymi pracami infrastrukturalnymi, szkoła kompleksowo wyposażona została w sprzęt informatyczny,

służący dydaktyce oraz aparaty biurowe i meble szkolne.


Zrealizowane działania zdecydowanie poprawiły funkcjonalność obiektu służącego uczniom, nauczycielom oraz pracownikom jednostki, a wykonane prace nadały placówce nową jakość oraz przyczyniły się do rozwoju zdegradowanego obszaru powojskowego, w obrębie którego mieści się szkoła.


Realizacja projektu pozytywnie wpływa na poprawę wizerunku całej Świdnicy.


Młodzież szkolna ze Szkoły Podstawowej nr 8 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu, przy ul. Wałbrzyskiej 39 w Świdnicy korzysta już z sali gimnastycznej w wyremontowanym budynku B, a dzwonek szkolny informujący uczniów o regularnych zajęciach

w wyremontowanych pomieszczeniach zabrzmi jeszcze w grudniu 2014 roku.