Całkowita wartość projektu: 2 216 332,21 PLN | Dofinansowanie z RPO: 1 875 529,72 PLNW ramach projektu, wybudowana została nowa, dwupasmowa droga o szerokości 7 metrów, nowe chodniki oraz ścieżka rowerowa. Wykonano również nową kanalizację deszczową oraz oświetlenie uliczne, a przede wszystkim przebudowana została część skrzyżowania ul. Kliczkowskiej z ul. Kopernika.

Zakończone zadanie inwestycyjne, prowadzone równolegle z Etapem I budowy, przywróciło do użytkowania arterię komunikacyjną, której funkcjonowanie skutecznie poprawia skomunikowanie rejonów Świdnicy, leżących po obu stronach tej części miasta.

Umiejętność skutecznego pozyskania oraz racjonalnego wykorzystania środków pomocowych pochodzących z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013, dedykowanych na rewitalizację zdegradowanych terenów poprzemysłowych, uznać należy za wielki sukces Gminy.

Wykonanie zadania realnie przyczyni się to do poprawy jakości podróżowania w całym obszarze aglomeracji świdnickiej, zwiększenia bezpieczeństwa użytkowników ruchu oraz stanie się istotnym krokiem do ożywienia funkcjonalności zdegradowanych terenów przemysłowych tej części Świdnicy.

budowa

Budowa ul. Kliczkowskiej w Świdnicy na odcinku od ul. Kopernika do ul. W. Witosa.

budowa

Przebudowa ulicy Kliczkowskiej, realizowana w ramach Etapu II, zakończyła się 26 czerwca 2015 r.