Wnioskodawca:

GMINA MIASTO ŚWIDNICA
ul. Armii Krajowej 49, 58-100 Świdnica

T: 74 856 28 00
F: 74 856 87 21

um@um.swidnica.pl

Przedstawiciel Wnioskodawcy do kontaktów roboczych dot. projektu:

Inspektor Inwestycji Miejskich
Marta Stosio-Wójcik

T: 74 856 28 74
F: 74 856 87 21

m.stosio@um.swidnica.pl


budowa

Budowa ul. Kliczkowskiej w Świdnicy na odcinku od ul. Kopernika do ul. W. Witosa.

budowa

Przebudowa ulicy Kliczkowskiej, realizowana w ramach Etapu II, zakończyła się 26 czerwca 2015 r.